שאלות ותשובות

רכבים בעלי איתוראן, יחוברו מיידית לשירות מבלי להגיע לתחנת התקנה

ברכבים ללא רכיב איתוראן, תותקן מערכת איתור ייעודית מבית איתוראן ללא עלות מערכת האיתור תותקן במקום שיבחר המתנדב או באחד ממרכזי ההתקנה והשירות של איתוראן בפריסה ארצית (ראה רשימת הסניפים באזור האישי)

להצטרפות ולתיאום התקנה: 077-3633919 | 6317*

במידה והרכב אינו בבעלות ישירה (השכרה או ליסינג פרטי או ליסינג ממקום העבודה), עליך להחתים את חברת הליסינג/ השכרה על הצהרה שתתקבל בתהליך ההרשמה

לכל משתתף בפרויקט, יהיה אזור אישי באתר ובאפליקציה ייעודית בהם יוכל לעקוב אחר מסלולי הנסיעה והחיובים/ זיכויים בגין הנסיעות

אחת לשנה בעת חידוש רישיון הרכב. התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק

כל מידע שייאסף על המשתתף בפרויקט לרבות המידע שיימסר באפליקציה וברב קו האישי וכן כל מידע נוסף שיצטבר בנוגע להשתתפותו בפרויקט או כתוצאה מהשתתפותו, לרבות המידע אודות נסיעותיו, ישמש למטרותיו . וכן מוסכם על המשתתף כי המידע ישותף עם חברות ממשלתיות ו/או צדדים שלישיים מטעמם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור.

משתתף בפרויקט, רשאי לבטל את השתתפותו בכל עת וללא תנאים נוספים. הודעתו תיכנס לתוקף בתוך 2 ימי עסקים

כל משתתף בפרויקט מחוייב לשתף פעולה במילוי שאלונים וסקרי שביעות רצון.

מטרת הסקרים היא לשם לימוד ושיפור

ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה בטלפון מספר: 077-3633919 | 6317*

מעבר למפעיל אחר יתאפשר לא לפני תום שנה מרגע היותו משתתף פעיל ויתאפשר עד 3 פעמים במהלך 7 השנים הראשונות של הפרויקט